Do tej złotej rzeki i do gwinejskiego kraju zamyślał Bethencourt rozszerzyć swoje zdobycze. Już 10. Sierpnia 1346 w dzień świętego Wawrzyńca pewien major kański kapitan, Jakób Ferrer, wypłynął dla znalezienia złotej rzeki, ale nie widziano go już więcej. Mógł też Bethencourt słyszeć, że jeszcze przed nim żeglarze normandzcy prowadzili

Read More...

Stolica tego państwa, Dżinnie, dokąd Islam dopiero w 12 stuleciu mógł przeniknąć, leżała podług Bu/Chalduna pomiędzy dwoma brzegami zachodniego Nilu (Nigru) i przez powodzie zamienioną została w wyspę. O tych krajach i miastach Łacinnicy bardzo wcześnie mieli wiadomości. Tak na katalońskiej mapie świata z r. 1375 znajdujemy na południu

Read More...

W r. 1404 rycerz, o którym mowa, miał w ręku. dziennik pewnego hiszpańskiego mnicha, który utrzymywał, że przeszedł przez Sudan aż do Abissynii, czyli mówiąc językiem owego wieku, aż do arcykapłana Jana. w Nubii i do Dongoli, i przez Kairo powrócił do Europy. Przynosił on z sobą wyborne wiadomości

Read More...

Na tym się tymczasem zakończyły zdobycze w Archipelagu; normandzki rycerz objeżdżał wprawdzie okrętem inne wyspy i wylądowywał nawet na wielkiej Kanaryi, aby na wymianę dostać cennego szczawiu krwawego, i na Gomerze, aby porwać stamtąd jedną rodzinę Guanchów, przy nocnym ogniu skupioną, ale brakowało mu ludzi, aby mógł coś przedsięwziąć

Read More...

Bardzo prędko spostrzeżono, jak niedostateczne były dla wykonania zamiaru siły i środki, z którymi się wybrano. Dla tego Bethencourt uznał się za lennika korony kastylskiej, która chętnie pospieszyła z pomocą, posyłając osadnikom okręt z 80 ludźmi, żywnością i pieniądzmi. Ażeby złamać opór miejscowego króla, obwołano pewnego Guancha imieniem Asze

Read More...

Krajowcy nie posiadali żelaza i żadnych statków, to jest już ich wtedy nie posiadali, gdyż tylko na okrętach mogli się dostać ludzie na te wyspy, co jak trabanty jakiego planety w znacznej odległości od lądu następowały po sobie. Tak więc Guanchowie przedstawiają się nam jako szczątki uzdolnionego niegdyś szczepu,

Read More...

Ale najwyższy rozwój społeczny znajdujemy na wielkiej wyspie kanaryjskiej, gdzie były dwie stolicy i 33 okręgi, i gdzie dwa państwa, Telde i Golda, każde rządzone przez króla i najwyższego kapłana, walczyły z sobą, której to okoliczności Hiszpanie zawdzięczają podbicie wyspy, albowiem wspierali słabszego króla Goldy przeciw silniejszemu. Trudno było

Read More...

Między 1384 a 1391 trzynastu zakonników usiłowało nawrócić mieszkańców wielkiej wyspy Kanaryjskiej na chrześcijaństwo, ale zostali przez Guanchów pozabijani. Przed połową czternastego stulecia już włoscy marynarze odkryli grupę Madery, co jest wskazówką jak już daleko od brzegów ośmielali się zapuszczać w ocean żeglarze; w tymże czasie Włosi odkryli wszystkie

Read More...

Wkrótce potem nadał papież bullą datowaną z Awinimu 15 listopada 1344 panowanie nad Kanariami hrabiemu Claremont i Talemont Don Luisowi de la Cerda, bardziej znanemu pod imieniem Ludwika hiszpańskiego. Królowie Kastylii i Portugalii utrzymywali wprawdzie, że nadal im się należy, przyrzekli jednak poparcie Don uisowi, przez należne uszanowanie dla

Read More...

Późniejszą od tych odwiedzin zdaje się być wyprawa przedsiębrana za Alfonsa II. przed r. 1335 do świeżo odkrytych wysp Kanaryjskich; powróciła ona do Lizbony z płodami krajowymi i z porwanymi mieszkańcami wysp. Dokładną wiadomość o pewnej podróży do wysp Kanaryjskich przynosi nam dopiero pewien przywilej handlowy, nadany florenckim kupcom

Read More...